Община Хисаря обновява пътища и тротоари с 5.6 млн. лв.

Община Хисаря обяви обществена поръчка за реконструкция на пътища и тротоари с обща площ 8.5 км. Предвиденото финансиране е 5.6 млн. лв. без ДДС.

 

Проектът включва и изграждането на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет.

 

Кандидатът следва да докаже изискването за най-малко една изпълнена дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката, както и че разполага с необходимите експерти.

 

Продължителността на поръчката, която ще бъде финансирана със средства по програма за развитие на селските райони, е 240 дни.

 

Оферти се приемат до 26 март 2018 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top