Спряха поръчката за видеонаблюдение в Хасково

Спряха обществената поръчка за изграждане на видеонаблюдението в Хасково. Това стана със заповед на кмета на областния град Добри Беливанов.

 

Поръчката на стойност 305 000 лв. без ДДС предвиждаше монтирането на 160 камери в 48 точки в града. От тях 12 трябваше да бъдат на входно изходните пътни артерии. Предвиждаше се и изграждане на аварийно ситуационен център.

 

За нея оферти бяха подали 4 фирми. В заповедта за прекратяването на поръчката е записано, че всички участници трябва да бъдат отстранени. Едната фирма се отстранява заради недоказан опит при изпълнение на сходни дейности, а останалите три – поради представяне на оферти, които не отговарят на техническата спецификация.

 

От общината съобщиха, че сега поръчката ще бъде преработена – с по-добри показатели на камерите, след което ще бъде отново обявена.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top