9 фирми искат да правят водопровод в Хасково

9 фирми кандидатстват по обявената обществена поръчна от община Хасково за изграждането на напорен водопровод от Помпена Станция „Северна зона“ и Помпена Станция „Извора“ до водоем от 30 000 кубични метра. Офертите бяха отворени днес от комисия с председател Андрей Делиев.

 

Една от предложените оферти не бе разпечатана . Според комисията върху плика липсва задължителната информация кои са участниците в ДЗЗД . По този начин комисията не може установи дали не е в конфликт с някой от участниците.  При отварянето на офертите се попълват декларации, в които членовете на комисията заявяват, че нямат конфликт на интереси с никой от участниците в търга.
Прогнозната стойност за изграждането на водопровода е 651 300 лева. Средствата са част от близо 2 милиона лева отпуснати на община Хасково с постановление на Министерски съвет за изграждане на осем дублиращи кладенци и два водопровода на Хасково.Част от кладенците вече са готови.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top