С тестове за 1 млн. лв. ще подбират чиновници

С тестове за близо 1 млн. лв. ще подбират чиновници в държавната администрация. Толкова ще отдели държавата за разработването на тестовете за подбора им. Това става ясно от обществена поръчка, обявена от Министерския съвет.

 

Преди няколко години властта въведе централизирани тестове за бъдещите служители в администрацията. За целта се намери еврофинансиране, като първата част от проекта бе да се проучи какви точно въпроси да се задават в тестовете. Едва на по-късен етап ще се изработи и специална платформа за тяхното електронно провеждане.

 

Фирмите имат срок до 11 април да подават оферти.

 

Те трябва да разработят три вида тестове – за общи компетентности, основни познания за администрацията, компютърни умения. Целият тест  трябва да се решава в рамките от 45 до 60 минути. А резултатите да се изчисляват автоматично.

 

Фирмите ще имат право да проверят тестовете пред извадка от целева група. Тя трябва да включва поне 500 души. В нея задължително да има и действащи държавни служители, за да се прецени прага на трудност.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 

 


top