Община Пазарджик свързва с мост „Острова” и Зоната на здравето

Община Пазарджик обяви обществена поръчка за строителството на новия пешеходен мост над река Марица между Зоната на здравето и Парк-остров „Свобода”. Прогнозната й стойност е не повече от 1 100 000 лв без ДДС.

 

Пешеходният мост ще е позициониран перпендикулярно на реката, с дължина 108 м. В южната и северни части на съоръжението ще има пешеходни алеи, които да осигурят достъп за хора в неравностойно положение. За изготвяне на технически проект са предвидени до 50 дни, а за строително-монтажните работи – не повече от 240 календарни дни.

 

За подобряване на организацията и безопасността на движението ще бъде изградено кръгово кръстовище на улици „Петър Бонев” и бул. „Ал. Стамболийски”. Изграждането ще включва и изместване на съществуващата тролейбусна мрежа и ново улично осветление. Ще бъде запазена и обновена съществуващата велосипедна алея. Стойността на предвидените строителни дейности е около 100 000 лв, а  срокът за изпълнение – 45 дни. Започването на строителството е планирано за средата на месец април.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top