Община Хасково дава 48 127.20 лв. за ремонт на монумента Св. Богородица

Община Хасково обяви обществена поръчка за ремонт на постамента на монумента Св. Богородица. Общата прогнозна стойност на поръчката е 48 127.20 лв.

 

Предвижда се ремонт, анкериране и фигуране на каменната облицовка на постамента.

 

6 са фирмите – мераклии да ремонтират постамента на емблемата на Хасково. Те са ”Барин алп” ЕООД, Смолян, “Латстрой” ЕООД, Самоков, “Валдор 60” ООД, Пловдив, “Самострой” ЕООД, Самоков, “Парсек груп” ЕООД, София и ДЗЗД “Ахинора билд”, София.

 

След като комисията прегледа подадените документи, на следващо заседание ще бъдат отворени пликовете с ценовите оферти на участниците в търга.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top