Обновяват блок в столичния квартал „Люлин”

Обновяват блок 106 в столичния квартал „Люлин 10”. За целта е обявена обществена поръчка за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на теритoрията на Столична община по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” (НПЕЕМЖС).

 

Стойността е 732 502.92лв. без ДДС.

 

Поръчката е разделена на обособени позиции. Оферти могат да бъдат подавани само за 1 позиция.

 

Позиция 1 е за “Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с адрес ж.к. „Люлин 10“, бл. 106. Зданието се състои от три секции – вх. А, вх. Б, които са построени 1984г. и вх. П (“пломба”, 1986г.). Разгънатата застроена площ на сградата е 5933,60 кв.м. Стойността е 712032.00 лв. без ДДС. Продължителността е 260 дни.

 

Позиция 2 е за изготвяне оценка на съответствие на инвеститорските проекти със съществуващите изисквания към строежите и управление на строителния надзор по време на строителството на сградата.

 

Позиция 3 е за инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сградата. Стойността е 5043.56 лв. без ДДС, а продължителността – 280 дни.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top