Осем забавачки и школа в София с основен ремонт

Осем забавачки и училища в София ще бъдат преобразени. Проект на Столичната община предвижда основен ремонт или реконструкция за внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на материално-техническата им база.

 

Обектите са включени в Инвестиционната програма за градско възстановяване и развитие. Финансират се с 16.59 млн. лв. от оперативна програма “Региони в растеж”.

 

Обществената поръчка за избор на изпълнители е разделена в отделни позиции.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 4 май.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top