Дават 1.38 млн. лв. без ДДС за стопанисване на депо за отпадъци

Дават 1.38 млн. лв. без ДДС за стопанисване на депо за отпадъци за срок от 3 години. Това предвижда обществената поръчка за избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионалното депо за неопасни отпадъци, което се ползва от общините Ловеч, Летница и Угърчин.

 

Изпълнителят ще трябва да осигури условия за третиране (депониране) на до 25 550 тона отпадък годишно.

 

Оферти ще се приемат до 17 май.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top