Министерство на здравеопазването с поръчка за лекарства за 5.3 млн. лв.

Министерство на здравеопазването обяви конкурс за доставка на лекарствени продукти за 5.3 млн. лв.

 

Става дума за медикаменти, които се използват за лечението на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване – СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди и синдром на зависимост.

 

Оферти се приемат до 21 май.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top