Мобилно приложение прави по-лесно кандидатстването за обществени поръчки

Мобилно приложение за бързо издаване на електронен подпис решава казуса с времеемкото събиране на подписите на всички лица, които имат роля в подаването на оферти за обществени поръчки. Това смятат създателите на апликацията Evrotrust от “Евротръст Технолъджис” АД, пише economic.bg.

 

От 1 април 2018 г. Агенцията за обществени поръчки изисква към хартиената тръжна документация задължително да се прилага и електронна форма на ЕЕОДП. Формата трябва да бъде подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП), качена в интернет и снабдена с  времеви печат.

 

Издаването на квалифициран електронен подпис с Evrotrust става в рамките на няколко минути. Сваля се безплатното мобилно приложение. Преминава се през кратка регистрация за идентифициране. За идентификацията е необходимо в приложението да сканирате личната си карта и лицето си. Evrotrust ще верифицира информацията с необходимите регистри. Генерираният подпис се съхранява според най-новите изисквания за сигурно съхранение в облачен сървър.

 

Възможно е да се прикачват PDF към електронния документ за обществени поръчки в приложението. Като така подписът ще бъде придружен и от изисквания от АОП времеви печат. Документацията може да се подпише директно през мобилния телефон чрез сканиране на лице или пин код, а после да се свали от уеб страницата на Evrotrust или да се изпрати по мейл към останалите участници в процедурата.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top