Търга за 400-те линейки възобнови здравното министерство

Tърга за закупуването на 400 линейки възобнови Министерството на здравеопазването. След като два пъти една и съща фирма спираше търга. От ведомството съобщават, че съдът е оставил отново без уважение искането за спирането на поръчката от фирмата „Вайнман Технолоджи“ ЕООД.

 

Този път дружеството дори не внесе дължимата държавна такса за разглеждане на жалбата и по този начин Върховният административен съд (ВАС) няма как да образува производство.

 

Сроковете за подаване на оферти са удължени в съответствие със Закона за обществените поръчки и такива ще се приемат до 10 август.

 

Обществената поръчка е във връзка с мащабния инвестиционен проект за модернизация на системата за спешна медицинска помощ в цялата страна. Общият бюджет по проекта е над 163 млн. лв. Средствата са по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top