Община Карлово дава 4.8 млн. лв. за пътни ремонти

Община Карлово дава 4.8 млн. лв. за пътни ремонти. Общината планира реконструкция и рехабилитация на ул. “Ген. Карцов”, бул. “Освобождение” и входно-изходната артерия на града към с. Сушица.

 

При определянето на изпълнителите на обектите решаваща ще е не цената, а предложената работна програма.

 

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 7 септември.

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top