АПИ търси кой да ремонтира Айтоския проход

АПИ стартира тръжната процедура за избор на строителен надзор при рехабилитацията на 33,5 км от Айтоския проход. Става дума за третокласен път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна.

Проектът ще се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проектът е обособен в два лота. В лот 29 е участъкът от път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км. Индикативната стойност за изпълнение на строителния надзор е 300 000 лв. без ДДС.

В лот 30 е отсечката от път ІІІ-208 Дъскотна – Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас. Индикативната стойност на строителния надзор за този лот е 200 000 лв. без ДДС.

Кандидатите могат да подават офертите си до 4 октомври 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top