С обществена поръчка за 275 609.17 лв. ремонтират пловдивска гимназия

С обществена поръчка за 275 609.17 лева без ДДС ремонтират ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване “Христо Ботев” в Пловдив. Така професионалната гимназията ще посрещне възпитаниците си на 15 септември с обновена сграда.

Ремонтът включва дейности по изпълнение на топлоизолация и хидроизолация на плоски покриви. А също подмяна на дограма, грундиране и бояджийски работи на фасада, както и други дейности описани в техническата спецификация на обществената поръчка, която местната администрация обяви.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top