Столична община пусна поръчка за клетки на депо за отпадъци

Столична община обяви обществена поръчка за изграждане на Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – Депо за неопасни отпадъци „Садината“ І-ви етап, Изграждане на Клетка № 3 и Клетка № 4.

 

Стойността на поръчката е 18 500 000 лв. без ДДС. Продължителността на изпълнение е 730 дни.

 

Оферти могат да се подават до 19 октомври 2018 година. Техническият показател „Професионална компетентност на персонала“ ще носи тежест 30 т., показателят „Срок за изпълнение”- 10, критерият „Цена”-60.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top