Ще ремонтират 13 км улици във Велико Търново

Ще ремонтират основно близо 13 километра улици и пътища във Велико Търново през следващата година. Общината спечели проект по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020.

 

Инфраструктурната мрежа се намира в два квартала и край крепостта Царевец и се ползва активно от великотърновци и от туристите. Улиците не са реконструирани от много години, а частичните ремонти вече не са удачни.

 

Предвижда се до края на тази година да бъде сключен договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. След което предстоят процедури за обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнители. Строителните работи ще започнат през втората половина на следващата година.

 

Общата стойност на проекта за всички партньори и за всички дейности е 7.8 милиона евро.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top