Няма кандидати за снегопочистване на северната зона на Хасково

Няма желаещи за снегопочистване на северната част на Хасково през зимата. Тепърва ще се търси фирма, която да поеме задачата.

 

За почистването на улиците върви обществена поръчка. По нея предстои сключването на договор с единствения кандидат по две от обособените позиции -за почистването на платната в областния град в южната част от реката и по селата “Ата Строй”.

 

За чистенето в северната зона на града не се е явил кандидат, затова предстои договаряне без допълнително обявление. Общината ще покани 5 фирми, за които е ясно, че имат необходимата техника за покриване на дейностите.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top