Община Тервел обяви поръчка за ремонт на селски улици

Община Тервел обяви обществена поръчка за рехабилитация на улици в 3 села. Това са селата Зърнево, Безмер и Нова Камена. Проектът е по Програмата за развитие на селските райони.

Инвестицията е на стойност 3 600 000 лева. Тя включва две улици в с.Зърнево, две в с.Нова Камена и една в с.Безмер. Общо 7,5 км улична мрежа ще бъде обновена по проекта. Ще се подменят трасетата на стария водопровод и сградните отклонения. Ще се възстанови пътната настилка по цялата площ на улиците.

Офертите на участниците в обществената поръчка ще бъдат отворени на 12 декември т.г. в Община Тервел.

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top