Община Хасково ще купува електромобил

Община Хасково обяви обществена поръчка за доставка на електрически автомобил. Прогнозната й стойност е 54 166 лв. без ДДС.

 

Колата трябва да е фабрично нова, неупотребявана и ще е за нуждите на общината.

 

Миналата година от общината имаха намерение да кандидатстват пред Националния доверителен екофонд за закупуването на два електромобила. Идеята беше колите да са за нуждите на социалния патронаж.

 

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 8 януари.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 

 


top