Ще има нова поръчка за вода от “Въча” в Пловдив

Ще има нова обществена поръчка за предпроектни проучвания за обект “Водоснабдяване на Пловдив и съседните населени места от каскада “Доспат – Въча”. Първият търг е прекратен, защото комисията прецени, че техническите предложения на участниците, подали оферти, имат пропуски.

 

Четири фирми, все софийски, бяха подали оферти. От Пловдив нито една фирма не е пожелала да участва в проучвателните работи. Единствено обединението “ВС Въча 2019” се доближава до изискванията, поставени от областната администрация.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top