Столична община с поръчка за обновяване на школски басейн и салон


Столичната община обяви обществена поръчка за възстановяване и обновяване на плувен басейн и физкултурния салон с прилежащите им помещения в 30 СУ ”Братя Миладинови”, район Възраждане.

Стойността e 1 534 534,60 лв. без ДДС.

Управлениетона риска ще носи точки при формиране на крайната оценка, организацията и начинътна изпълнение на строителството- 40, срокът на изпълнение – 10 и цената- 40.Продължителността на изпълнение е 270 дни. Оферти се приемат до 4 януари 2019г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top