АПИ пусна поръчка за надзор на 126 км пътища

АПИ  стартира обществена поръчка за избор на строителен надзор при рехабилитацията на 126 км второкласни и третокласни пътища.

Ще бъдат основно ремонтирани близо 47 км от път II-23 Русе – Кубрат, около 27 км от път II-53 Поликраище – Елена; Сливен, над 23 км от път III-559 Полски градец; Тополовград; с. Устрем, близо 10 км от път III-2077 Каблешково; Межден и около 19 км от път III-9004 Варна; Житница.

Проектите ще кандидатстват за финансиране от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., при спестен финансов ресурс по програмата. 

Обществената поръчка за строителен надзор е в 6 обособени позиции.

Срокът за подаване на офертите е до 17:30 ч. на 31 януари 2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top