Ще правят пречиствателна станция за вода в Шумен

Ще правят пречиствателна станция за питейна вода в Шумен. Тя трябва да е готова за 912 дни – 2 години и половина и ще струва 21 678 856 лв. без ДДС.  Средствата за проекта ще дойдат от оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ със съфинансиране от Кохезионния фонд и от републиканския бюджет. За изпълнител ще бъде избран този, който даде най-оптимално съотношение между цена и качество.

Това става ясно от писмо на Агенцията за обществени поръчки /АОП/ до „ВиК-Шумен“ ООД. То е във връзка с обществената поръчка за изграждане на пречиствателна станция за питейни води, която трябваше да стартира през ноември, но не успя, заради констатирани пропуски в проектната документация при направения контрол от страна на АОП.

Сред забележките на Агенцията са липсата на информация за количеството на строителните работи. От ВиК трябва да посочат приблизителни или прогнозни данни за обема на обекта, като площ, разгъната застроена площ и др. „Това изискване е важно за участниците в поръчката, за да могат те да преценят дали изпълнението й е в техните възможности“, посочват от АОП.

За изготвянето на обществената поръчка ВиК-Шумен нае външен изпълнител. Срокът, до който дружеството трябва да подаде документи за еврофинансиране е 23 април 2019 г.  Освен строителството на пречиствателната станция, другата голяма обществена поръчка, която ще обяви ВиК е за изграждане на довеждащ водопровод от яз. Тича. Той е с прогнозна стойност  57 693 362.06 лв. без вкл. ДДС.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top