Стадионът в Пазарждик с пълна промяна за 800 000 лв.

Стадионът в Пазарджик ще бъде обновен с 800 000 лева от правителството. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за инженеринг за проектиране и строителство.

Ще бъде  изградена нова визия на пространствата около централния вход към терена. Ще се монтират нови седалки, ще бъдат премахнати пистите за бягане.

Ремонтът ще продължи до лятото, когато се предвижда всичко да е свършено по него, като това е само половината от работата. През есента същата процедура ще се приложи и за втората част на спортното съоръжение, която е срещуположна на тази със съблекалните и ВИП-местата.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top