Ще ремонтират гарата в Стара Загора с над 13 млн. лв.

Ще ремонтират централната гара в Стара Загора. Национална компания “Железопътна инфраструктура” започна процедура за избор на строител.

Прогнозната стойност на поръчката е над 13 млн. лв. Най-голяма тежест в класирането на кандидатите ще има най-ниската цена.

Предвижда се ремонтът на гарата да продължи две години, а оферти се приемат до 21 март.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top