Подземни контейнери ще поставят в Старо Велико Търново

Подземни контейнери за отпадъци ще поставят в старата част на Велико Търново. Инвестицията е за  60 000 лева.

Предвижда се обявяване на обществена поръчка, като вече има съгласуване на част от обектите. Прогнозната цена на новите съоръжения е между 25 000 и 30 000 лв. на контейнер.

Първият подземен контейнер се очаква да бъде готов в началото на лятото.

Най-невралгичните места във Велико Търново са зоните в старата част, край паметници на културата. Затова местната управа ще обезпечи първо тях с подземни контейнери.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top