Ремонтират Морската градина във Варнa

Ремонтират Морската градина във Варна. Близо 48 дка ще бъдат ремонтирани в най-големия парк у нас с 2.5 милиона лева.

Обществената поръчка за подобренията в Морската градина бе обявена още през май миналата година. Малко след това обаче последва обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията, което доведе до забавяне в процедурата. В крайна сметка договорът с избрания изпълнител е факт и ремонтът вече започна.

Предвидено е благоустрояване и озеленяване на зелени площи, преасфалтиране на алеи, изграждането на велоалеи и др.

Ремонтите ще засегнат Розариума, Алпинеума, площадката за съзерцание до езерцето на Крайбрежната алея, зоната за отдих до тази площадка, района около Аквариума .

Проектът включва  укрепителни дейности на части от подпорните стени над Алея първа, както и реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др.

Mакетът на Черно море ще се възстанови в оригиналния му вид като е предвидена нова дренажна система.

Ще бъде оформено и ново пространство „Под дъгата” за културни, артистични и публични събития на открито. Предстои ремонт на съществуващи каменни пейки, зелена площ и подходящо осветление. Планира се изграждане на мостче над канала между Аквариума и Планетариума.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top