Столична община пусна поръчка за ремонт на забавачка

Столичната община обяви обществена поръчка за основен ремонт на сградата на 36 ДГ в кв. „Дружба” 1. Стойността на дейностите е 2 125 000 лв. без ДДС.

Зданието е построено през 1979 г. и е разположено на три улици- „Иван Арабаджиев” на североизток, „5028” на югозапад и ул. „5027” на югоизток. На северозапад граничи с междублоковото пространство на блок 18. Има два входа – един на югоизток и един на североизток.

Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката носи до 60 т., а предложената цена – до 40 т. Продължителността е 300 дни.

Оферти се подават до 15 март.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top