Община Дупница с поръчка за финансов анализ на “Младежки дом”

Община Дупница обяви обществена поръчка за изпълнител за финансов анализ на “Младежки дом”, който предстои да бъде изцяло ремонтиран. Това е изискване като първа стъпка по разработването и подаване на проектното предложение във връзка с получаване на комбинираното финансиране по ОП „Региони в растеж”.

Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лева без ДДС.

Оферти се очакват до 17,30 часа на 1 март, а документите на подалите ще бъдат отворени на 7 март от 11 часа. Ако не бъдат постъпили минимум 3 оферти до тогава, комисията ще удължи срока с няколко дни и при повторното си заседание ще отвори постъпилите, без значение от броят им.

Започването на процедурата по ремонта на Младежки дом се забави с 2 години, тъй като държавната институция “Фонд на фондовете” се забави със стартирането, и едва през декември миналата година започна да функционира. Именно част от средствата ще постъпят от там.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top