Търси се фирма да чисти Пловдив срещу 46,7 млн. лв.

Търси се фирма, която да чисти Пловдив срещу 46,7 млн. лева за 5 г. Градските власти са пуснали обществена поръчка за избор на подизпълнител на ОП „Чистота”, тъй като сегашният договор с фирмата КМД изтича в края на годината.

Досега частната компания се грижеше за пет района в града – “Централен”, “Западен”, “Северен”, “Тракия” и “Източен”, а общинската фирма почиства и извозва боклука само в район “Южен”. В новото обявления отново дейностите засягат въпросните 5 района.

Дейностите в поръчката включват услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци, разделно събиране на отпадъци от бита, машинно поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, включително машинно метене и миене, дезинфекция на съдове за събиране на битови отпадъци, зимно поддържане – зимно дежурство и ефективна работа при зимни условия на територията на Община Пловдив.

Изискването към участниците е те да са  реализирали оборот не по-малко от 46 733 570.33 лв, а този в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, да е не по-малко от 28 040 142.19 лв.

Сметовозите и машините, с които трябва да се извършва поддържането на чистотата в Пловдив, трябва да са с екологичен клас Евро 5 и Евро 6, като за всяка от нормите има определен брой. При подписването на предишния договор с КМД, бе заложено и инвестирането на 10 млн. лева за купуването на 80 чисто нови сметовози, които тръгнаха по улиците на Пловдив.

В условията на поръчката е записано, че се  предвижда гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на му без ДДС. Договорът, който е за 60 месеца ще бъде сключен не по-късно от 30 ноември, когато изтича сегашният.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top