Столична община с поръчка за саниране на блокове в „Подуяне”

Столична община обяви обществена поръчка за въвеждане на мерки за енергийна ефективност  на многофамилни жилищни сгради в район „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради. Търгът е на обща стойност 2055611лв.

И за двете позиции критериите за качество, които включват техническо предложение ще са с тежест 40т.- организация за изпълнение на инвестиционното проектиране- 15 т., технология за строителството- 20 т. и управление на рисковете- 5 т. Цената ще носи 60 т.

Позиция 1 е за инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Суха река”, бл. 133, вх. В и Г. Зданието е въведено в експлоатация 1975 г., състои се от 40 апартамента във вх. В и Г, разположени на 7 етажа. Общата разгъната застроена площ е 3805,51 кв.м Стойността на дейностите е 456660 лв. без ДДС.

Продължителността е 120 дни. Позиция 2 е за изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) за Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Левски-Г”, бл. 36. Блокът е въведен в експлоатация 1988 г. Състои се от 143 апартамента на 10 етажа. Общата разгъната застроена площ е 11 844,09 кв.м.Продължителността е 240 дни. Стойността на дейностите е 1598951 лв. без ДДС. Оферти могат да се подават до 11 април.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top