Община Асеновград дава 54 166 лв. без ДДС за микробуси


Община Асеновград обяви обществена поръчка за автомобили за 54 166 лв. без ДДС. Поръчката е за доставка на микробус за КСУ Гергана в с. Нареченски бани, лек автомобил за общинското предприятие „Инспекторат, паркинги и гаражи” и лекотоварен автомобил за общинското социално предприятие за строителство, ремонт и поддръжка на общинска собственост.

Прогнозната цена за всеки един автомобил е следната: за микробуса за Нареченски бани – 25 000 лв. без ДДС,  за инпектората – 16 666 лв. без ДДС и за социалното предприятие – 12 500 лв. без ДДС.

Оферти се подават до 15 април 2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top