Столична община с поръчка за саниране на школо

Столичната община обяви обществена поръчка за саниране на училище. Става дума за подобряването на енергийната ефективност в 79 СОУ Индира Ганди в „Люлин”.

Прогнозната стойност на проекта е 1180000 без ДДС.

Продължителността на дейностите е 120 дни.

Техническото предложение на кандидатите ще има тежест 50 т. при формиране на крайната оценка, а предложената цена- също 50 т.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top