Община Хасково с поръчка за канализация


Община Хасково обяви обществена поръчка за доизграждане на канализацията в квартал „Болярово”.

Проектът ще бъде изпълнен на три етапа. Срокът за приключването на всички дейности в обхвата на поръчката е от 240 до 300 календарни дни.

Канализационната мрежа, която предстои да бъде изградена е с дължина 10334 м, сградните канализационни отклонения са с обща дължина 3 556 м.

 По проекта ще бъдат направени шахти, улични отоци, дъждопреливници и модулна канализационна помпена станция, както ще бъде изграден и 186-метров напорен тръбопровод.

Строителството на канализационната мрежа няма да започне, докато не бъде преведена сумата от близо 4,5 млн.лв. Парите са от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), което е под шапката на Министерството на околната среда и водите.

Срокът, в който строителите могат да подават документи за участие в поръчката, е 9-ти май.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top