Община Дупница с поръчка за ремонт на 7 улици

Община Дупница пусна обществена поръчка за цялостен ремонт на 7 улици в града. Те са включени в обща процедура, но на практика ще преминат в две групи.

Улиците “Жива вода”, “Николаевска”, “Седма рилска дивизия”, “Александър Батенберг” са с прогнозна стойност 1 670 089,09 лева, докато останалите три позиции, които включват – ул. “Васил Левски”, “Метоха”, “Ген.Г.Тодоров” и “Бабуна планина” са с обща прогнозна стойност 284 006,95 лева.

Ул. “Жива вода” е с дължина 406 метра и прогнозната стойност е 185 734,45 лева, за 305 метра от “Николаевска” са заложени 182 646,74 лева, “Седма рилска дивизия” с линеен обем около 385 метра са предвидени 200 001,91 лева, а най-много са за ул. “Александър Батенберг” – 817 699,04 лева за 1350 метра. Там ще бъде подменен и водопроводът, който е изграждан след 1965 година, което води до ежедневни аварии.

Подмяната на водопровода по ул. “Велико Търново” в Дупница ще продължи най-късно до средата на април.

По втория пакет ще бъде приложен индивидуален избор чрез оферти, което ще спести време и срокове за прием на документи и избор на изпълнители. За ул.”Метоха” и “Ген. Георги Тодоров” е заложено и цялостна подмяна на водопровода, който е с дължина 595 метра. Инженеринга на двете улици и подмяната на подземната инфраструктура е предвидена да струва до 164 194,63 лева.

С ремонта на двете улици, ще бъде “вързан” с изцяло обновена инфраструктура входът към “Градската градина” (при бившият Обувен завод), което ще облекчи трафика по направлението кв. “Горна махала” – кв.”Бешика”.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top