Модерен открит пазар правят в Трън

Модерен открит пазар правят в Трън. Общината обяви обществена поръчка, като прогнозната стойност на открития пазар е 83 333 лева без ДДС.

Тържището ще бъде разположено на улица „Петко Димитров Петков”. На площ от около 500 кв. м. ще бъдат монтирани 22 дървени търговски павилиона. Пазарът ще има декоративна ограда, алейно осветление, ще бъде изградена и декоративна чешма. 

Строителството се финансира със средства от обшинския бюджет. Офертите на участниците ще бъдат отворени на 14 август.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top