Община Варна дава 1,2 млн.лв. за поддръжка на минерални сондажи

Община Варна дава 1,2 млн.лв. за техническа поддръжка на сгради и съоръжения около 28 минерални сондажи на територията си.

Предвидените средства са за период от 4 години, като изпълнението на обществената поръчка включва дейности по “Ремонт, експлоатационна и техническа поддръжка на съпътстващи помещения и Санитарно охранителни зони на минерални сондажи на територията на Община Варна”, както следва:

Извършване на ежемесечна техническа поддръжка на съпътстващи помещения и Санитарно охранителни зони на двадесет и осем броя минерални сондажи на територията на Община Варна. Извършване на ремонтно-възстановителни работи на съпътстващи помещения.

Доставка и влагане на необходимите материали и продукти. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка. Извършване на гореспоменатите дейности с цел достигане на естетичен вид и годност за ползване на помещенията и СОЗ.

Изпълнителят ще има ангажимент за обезопасяване на СОЗ и съпътстващите помещения, поддържане в естетичен вид, почистване и обработване на паразитна растителност, освежаване и боядисване на помещенията, поддържане на осветители и ел. инсталации, подмяна на крушки, ремонт осветителна система, снегопочистване, осигуряване на достъп до минералния сондаж, обособяване на СОЗ, изграждане на огради /пана/ метални колове, врати, поставяне на информационни табели, доставка, монтаж и демонтаж на табели за СОЗ и минерални сондажи, ремонт на покривни конструкции, отстраняване на течове от покриви на съпътстващи помещения, полагане на циментова замазка до 5м2, възстановяване на скъсани заварки, заваряване и подсилване на метални конструкции и огради, поддържане в естетичен вид елементи от дървени конструции, шкурене и лакиране, поддържане на входни врати чрез шкурене, грундиране и боядисване, подмазване, укрепване на стъпала към сондажи, поддържане в естетичен вид на сондажна колона.

Предмет на обществената поръчка е за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., 2023г. и включва следните сондажи: Сондаж С-10 “Джанавара“; Сондаж С-5х фабрика “Христо Ботев“; Сондаж С-5 “Аспарухово“; Сондаж С-6х “Тополи“; Сондаж Р-1х “Варна“; Сондаж Р67-х “Златни пясъци“; Сондаж Р-68х “Златни пясъци“; Сондаж Р-70х “Златни пясъци“; Сондаж Р-2х “Св. Св. Константин и Елена“; Сондаж Р-6х “Св. Св. Константин и Елена“; Сондаж Р-1 “Аспарухово“; Сондаж Р-7х “Варна“; Сондаж Р-37х “Варна“; Сондаж Р-39х “Варна“; Сондаж Р-96х “Варна“; Сондаж Р-3х “Златни пясъци“; Сондаж Р-5х “Евксиноград“; Сондаж Р-165х “Св. Св. Константин и Елена“; Сондаж Р-134х “Св. Св. Константин и Елена“; Сондаж Р-83х “Св. Св. Константин и Елена“; Сондаж Р-66х “Св. Св. Константин и Елена“; Сондаж Р-9х “Св. Св. Константин и Елена“; Сондаж Р-146х “Св. Св. Константин и Елена“; Сондаж Р-161х “Св. Св. Константин и Елена“; Сондаж Р-107х “Св. Св. Константин и Елена“; Сондаж Р-110х “Варна“; Сондаж Р-119х “Варна“; Сондаж Р-11х “Варна.

Срокът за подаване на документи за участие в търга е до 27 септември 2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top