Oбщина Пловдив с поръчка за смяна на кюмбетата

Oбщина Пловдив обяви обществената поръчка по големия проект, който предвижда подобряване качеството на въздуха в града. На 5 февруари в 12 часа администрацията ще отвори първите оферти, става ясно от публикуваната информация в АОП. 

Пловдив спечели близо 13 862 232 лева по проекта „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление” по Оперативна програма „Околна среда”.

Той предвижда да бъдат сменени печките на твърдо гориво с ново по-екологично отопление като газ, ТЕЦ или отоплителни уреди на пелети.

Обявената обществена поръчка е за проучвателни дейности. Стойността й е 542 000 лева без ДДС.  Тя касае осигуряването на техническа подготовка на инвестиционни мерки по проекта, като е разделена на две позиции.

Избраният победител ще трябва да проучи нагласите на населението и организира провеждане на разяснително-обучителна кампания сред населението, използващо дърва и въглища за отопление. Обособена позиция 2 предвижда изготвяне на проучвания, анализи и механизми за подготовка на инвестиционни мерки.

По първата позиция ще бъдат отпуснати 115 000 лева. А за реализирането на втората са предвидени 427 000 лева.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top