Разширяват пловдивски парк

Разширяват парк „Ружа“ в пловдивския район „Западен“. Има изготвен идеен проект и предстои пускането на обществена поръчка.
В момента паркът е един от най-посещаваните в района. В него има детска площадка, фитнес на открито, изградени бяха нови алеи, а зоната около двата високи блока беше изцяло обновена с нов паркинг.

Съществуващата детска площадка е недостатъчна, тъй като „Ружа“ е предпочитано място за много деца.
Ще бъде построен фитнес на открито в източната част на парка. Ще има и нови алеи. В района на медицинските общежития ще бъде поставено  видеонаблюдение. Проектът е на стойност 300 000 лв.

Предвижда се да бъде благоустроено и мястото около стария фонтан, който от години не работи, зад храм „Свети Климент Охридски“. Той ще бъде покрит и ще се превърне в сцена на открито. Така в бъдеще тук ще може да се провежда традиционния майски концерт на район „Западен“.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top