Община Хасково пусна поръчка за ремонт на улици

Община Хасково обяви обществена поръчка за ремонт на улици. Стойността й е до 1 250 000 лева без ДДС.

 Финансиране към момента обаче не е осигурено, става ясно от съобщението на общината.

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране. Договорът влиза в сила след осигуряване на финансиране от страна на възложителя, подчертават от кметството.

Голяма част от транспортната инфраструктура в Хасково е компрометирана. С цел осигуряване на безопасна експлоатация на  уличната мрежа се налага извършване на текущ ремонт и възстановяване на експлоатационното състояние на настилките по включените в договора улици.

Предвижда се извършване на ремонтни работи по участъци от уличните платна, които са с най-големи разрушения, улягания  и пропадания и с най-интензивен трафик по тях.

Срокът за подаване на оферти е до 11 март, т.г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top