Община Велико Търново пусна поръчка за нов корпус на забавачка

Община Велико Търново пусна обществена поръчка за довършване на новия корпус на детска градина „Здравец“.

Освен довършване на пустеещата сграда, в дейностите е предвиден и ремонт на покрива в обитаемата част. Общата сума за двете обособени позиции е 870 399 лева с ДДС. 

Над 230 хиляди от тях ще бъдат вложени в покривната конструкция, а останалите около 640 хиляди ще са за изцяло завършване на новия корпус, който ще позволи разширяване капацитета на детското заведение.

Крайният срок за кандидатстване е 24 март.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top