Преобразяват площада в Харманли

Преобразяват централния площад и прилежащите пространства в Харманли.

Сумата на обявената от общината обществена поръчка е 3 500 000 лв. Търси се изпълнител, който да проектира и извърши строителните дейности, както и авторски надзор.

Ще трябва да се извърши инвестиционен проект във фаза технически проект като се представи предварително идейно предложение.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top