Хасковската болница дава 70 хил. лв. за дезинфектанти

Хасковската болница обяви обществена поръчка за доставка на дезинфектанти.

Стойността на поръчката е до 70 000 лв. без ДДС.

Първата позиция е за доставка на биоцидни препарати за 45 000 лв. Втората е за препарати за инструменти и термолабилни материали и пособия, и на препарати за високостепенна дезинфекция – студена химическа стерилизация на термолабилни медицински устройства. Тук цената е 16 000 лв.

Третата позиция е за препарати, специално предназначени за почистване и химиотермодезинфекция на медицински инструменти в миялно-дезинфекционни машини за 9 000 лв.

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 16 април.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top