Столична община дава 2.5 млн. лв. за цветя

Столична община е поръчала цветя за засаждане в паркове и градинки за 2,5 млн. лева. Обществена поръчка предвижда и над два пъти повече пари за дървета и трева.

От над 10 години Столичната община провежда обществени поръчки за доставка на дървета, цветя и треви за нуждите на града. Договорите се сключват за срок от 3 години, като по всяко перо има предварително определен бюджет, в рамките на който се закупуват растенията. Последният договор изтича в края на 2019 г., поради което на 13.03.2020 г.

Общината обявява нова поръчка, този път за периода 2020-2022 г. Стойността на новата поръчка е 5 млн. лв. –  двойно повече спрямо предишния период, когато стойността е  2,3 млн. лв.

Според документацията, максималните 30 точки получава фирмата предложила най-богат асортимент на доставките. Столичната община е изброила 181 рода дървета и храсти (Обособена позиция 1) и 174 рода цветя (Обособена позиция 2), като за всеки род изисква участниците в поръчката да предложат своята оферта със съответните видове (Пример: Общината иска оферта за растения от род Кестени. Фирмата изпълнява изискването за минимум 1 вид от всеки род и предлага 3 вида: Японски кестен, Китайски кестен и Сладък кестен) Така офертата за дървета и храсти, например, трябва да съдържа минимум 181 вида (в документацията са изброени 181 рода и се изисква по минимум 1 вид от всеки род), а максимумът може да бъде стотици, дори хиляди видове.

Заради голямата тежест, която този компонент формира в крайната оценка (30%), броят видове, които ще бъдат предложени, може да определи победителя.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top