Чистят Панчаревското езеро със 69 хил. лв.

Чистят Панчаревското езеро със 69 хил. лв. Министерство на земеделието обяви обществена поръчка за проект за почистването му. Срокът за подаване на документи е 11 май.

За замърсяването на Панчаревоското езеро сигнализираха местни жители и от Сдружението за развитие на Панчарево и Кокаляне. След повече от година ходене и сигнали по инстанции и до Областната управа на София град най-накрая бе наназначена Междуведомствена комисия от 17 души, която излезе с доклад.

Доброволци се заеха с почистването на Панчаревското езеро За проблема със замърсяването на Панчаревското езеро са изпратени сигнали до премиера Бойко Борисов и до ЕС от Сдружението. Поръчката е за “Изработване на работен проект за почистване чашата на язовир „Панчарево“ от наносни отложения”. Изпълнителят има срок от 90 дни от подписването на договора.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top