Община Враца търси строител за нова улица

Община Враца пусна обществена поръчка за нова улица в ж.к. “Сениче”. Тя ще осигури удобна транспортна връзка до новостроящите се две предприятия за автомобилни компоненти.

Търси се фирма, която да изгради тротоари, бордюрни ивици и ново улично осветление. Необходимо е също да бъде предложено проектно решение за отводняване, личи от обявената обществена поръчка.

Прогнозната стойност на дейностите е 517 210 лв. без ДДС. 4 166 лв. от тях са за изработване на инвестиционен проект, 833 лв. за упражняване на авторски надзор и 512 210 лв. за изпълнение на строително-монтажни работи.

Крайният срок за подаване на документи от кандидатите е 23 юни, а оферти ще бъдат отворени на 26 юни т. г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top