Община Добрич пусна поръчка за ремонт на огради

Община Добрич обяви обществена поръчка за строително-монтажни работи на огради на обекти, общинска собственост.

Обособена позиция едно е за подмяна на съществуващи метални декоративни пана с нови метални оградни пана с височина 2 м, 3 броя нови портални врати с височина 2 м и ширина 3,80 м; 4,90 м; 1,20 м. Предвижда се и направа на бетонов подход за автомобили на северния портал около 15 кв.м.

За обособена позиция 2 – имотът, предназначен и използван за гробищен парк е частично ограден, но съгласно изискванията на Наредба №2 от 2011 година за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и пренасянето на покойници следва да бъде оградена с ограда. Настоящата поръчка предвижда изграждане на 200 м ограда от бетонови колове и плетена мрежа с височина 180 см.

Обществената поръчка е валидна до 17 юни т. г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top