АПИ с поръчка за 70 км пътища

АПИ обяви обществена поръчка за изработването на технически проекти, по които след това ще се ремонтират 70 км републикански пътища.

Ще се подготвят проекти за рехабилитацията на близо 17 км от Златишкия проход – път II-37, 33 км от третокласния път Копривщица – Стрелча и 20 км от път Подгоре – гара Макреш. Индикативната стойност на поръчката е малко над 893 хил. лева без ДДС.

Поръчката е разделена на три обособени позиции.

Обособена позиция №1 е за изготвяне на технически проект на рехабилитацията на близо 33 км от път ІIІ-606 Копривщица – Стрелча. Участъкът започва от кръстовището с Подбалканския път I-6 София – Бургас /при км 0/, преминава през Копривщица и завършва в началото на гр. Стрелча /при км 32+850/. Отсечката е в областите Софийска и Пазарджик.

Трасето на пътя включва шест големи съоръжения – по един мост над реките Топлика и Въртопска и четири моста над река Тополница. Индикативната стойност за изготвяне на техническия проект е 317 хил. лева без ДДС.

Обособена позиция №2 е за изготвяне на технически проект на ремонта на близо 17 км от път II-37 Етрополе – Златица, който преминава през Златишки проход в Софийска област. Проходът е разделен на три участъка. Средният участък от с. Църквище (при 43-ти км) до 35-ти км в посока билото на планината, с дължина 7 км, е ремонтиран през 2014 г.

Настоящата обществена поръчка е за проектиране на неремонтираните два участъка – от изхода на Етрополе (при 20-ти км) до края на ремонтирания участък (при 35-и км) и от с. Църквище (при 43-ти км) до Златица (при 45-ти км).

Проектното решение трябва да включва ремонт на подпорни стени, участъци с активирани срутища и мост над река Балъм дере при 44-ти км. Прогнозната стойност за изготвяне на техническия проект е близо 267 хил. лева без ДДС.

Обособена позиция №3 е за проектиране на ремонта на 20 км от път ІIІ-1403 Подгоре – гара Макреш в област Видин. Отсечката започва от центъра на с. Подгоре (при км 0) преминава през селата Цар Шишманово и Макреш и завършва при гара Макреш (при 20-ти км) до кръстовището за с. Вълчек.

Трасето включва и четири моста. Два от тях са над р. Влаховичка в а с. Подгоре и две съоръжения са над р. Видбол при 4-ти км /преди с. Цар Шишманово/ и при 19-ти км (преди гара Макреш). Индикативната стойност за изготвяне на техническия проект е 255200 лева без ДДС.

Кандидатите могат да подават оферти до 17 август 2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top