Община Ботевград пусна поръчка за превоз

Община Ботевград пусна обществена поръчка за обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдено маршрутно разписание. Общият пробег на поръчката е над 5 милиона километра, а стойността 1 172 954 лева без ДДС.

Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции. Във всяка са включени линии по маршрута Софhия – Ботевград в комбинация с линии до селата.

В първата обособена позиция са вътрешно градската линия, Ботевград – Правец, Ботевград – Трудовец и София – Ботевград и обратно с месечен пробег 3 780 км. Стойността на тази част от обществената поръчка е 307 000 лева.

Във втората обособена позиция са включени линиите по маршрутите от Ботевград до Врачеш, Новачене, Гурково, Боженица, Липница и Елов дол. Освен това и линии по маршрута София -Ботевград и обратно с месечен пробег от 18 900 км. Стойността на обособената позиция е 505 000 лева.

Третата обособена позиция са линиите Ботевград – Зелин, до Литаково, Краево, Рашково и 15 120 км месечен пробег по линията София – Ботевград и обратно. Стойността на третата обособена позиция е 360 000 лева.

Кандидат-превозвачите трябва да разполагат с различен брой автобуси за отделните обособени части. За първата – минимум осем автобуса, като 5 са основни и три резервни; за втората – 10 автобуса; за третата – 6.

Офертите се подават до 13 юли.

Класираните на първо място ще подпишат договор с община Ботевград за срок от 60 месеца.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top